Ha koll på dina sökord online

Posted by admin on November 10, 2014
Digital marknadsföring, Effektivare, optimering, rankning, sökord / No Comments

Att öka sin synlighet på nätet brukar ge direkta effekter på försäljningen av dem tjänster och produkter man som företagare erbjuder sina kunder! Det finns många företagare som anlitar andra företag för att få SEO(sökmotor optimering) för att i sin tur få bättre synlighet på sökmotorer så som Google!

Oftast får man resultatet genom dem rapporter företaget man anlitat skickar till er som en redovisning! Ibland vill man själv ha koll på just dem sökord man har kommit överens om med medieföretaget för att optimeras! Jag måste säga att många företag erbjuder sina kunder tillgång till just dem verktygen, men de är inte så många! För att underlätta detta så kan jag som själv har arbetat med detta föreslå ett program med vilkets hjälp man som företagare kan använda för att få det ranknings rapport man är ute efter! Det bästa med det här programmet är väl att det är gratis! Inga kostnader och därför ett måste för alla som jobbar med att optimera sin sajt att besöka detta och få kolla sina sökord online på bästa möjliga sätt!

Programmet går under namnet Boostbright och förutom att det är helt gratis erbjuder det sina användare ett enkelt sätt att följa sökorden och deras placeringGoogle som är i huvudsak det bästa och dominerande sökmotorn som existerar på nätet!

Besök sajten Boostbright och se själv hur lätt det är att följa sina sökord och få en gratis rapport när du vill. Lycka till! 😀

Dags att ta farväl till pappersfakturorna

Posted by admin on March 18, 2014
Effektivare / No Comments
De flesta storföretag har slutat acceptera pappersfakturor, eftersom hanteringen kräver flera arbetsmoment som lätt kan automatiseras med moderna och kostnadseffektiva lösningar.
Många småföretag lägger fortfarande ner både tid och pengar på att hantera pappersfakturor. Men storföretagens övergång till e-fakturor har även berett vägen för småföretag att ta klivet över till digital hantering av fakturorna. I den här artikeln tar vi upp nio goda skäl för ert företag att också gå över till digital hantering av leverantörsfakturor.
Infrastrukturen har gjort digitaliseringen möjlig
Många myndigheter och samhällsfunktioner har lagt om till digitaliserad ärendehantering, samtidigt som infrastrukturen skapat förutsättningar för digitalt samarbete företag emellan. Tekniken för papperslösa kontor finns redan. Den är testad och fungerar, och är dessutom långt mer effektiv är de tidigare alternativen. Varför fortsätta arbeta som förr, när möjligheten finns att arbeta på ett nytt och bättre sätt?
Minskat slöseri med resurser
Att ta emot leverantörsfakturor i pappersform, granska och godkänna dem internt tar mycket tid, tid som kan användas mer produktivt.
Fördelarna med att hantera leverantörsfakturor digital jämfört med pappersfakturering är tydliga. Ändå är det få beslutsfattare som känner till möjligheterna och fördelarna med e-fakturor.
En annan kostnadsfördel med e-fakturor är de förkortade betalningstiderna. Intern rundgång i företaget för granskning och attestering av pappersfakturor kan vara så tidsödande att det fördröjer betalningen av fakturorna, med dröjsmålsavgifter som följd. Men digital granskning och attestering är så lätt och enkel att man lätt undviker onödiga dröjsmålsräntor.
Minskad tidsförlust
Att mata in uppgifter från pappersfakturor till betalsystemet är ett tidsödande moment i faktureringsprocessen. Därför betalar sig ett e-fakturasystem snabbt. När leverantören ansvarar för redovisningen av sina fakturor, så undviks dubbelarbete och mänskliga misstag.
Forskare på Aalto- universitet har räknat på tidsåtgången vid pappersfakturering. Men det kan även konstateras med vanligt bondförnuft. Redan ett fåtal försenade eller bortkomna leverantörsfakturor stjäl tid från hela organisationen. Särskilt om man fastnar i tidskrävande sökningar efter gamla pappersfakturor, vilket är lätt hänt.
Betalar ert företag felaktiga fakturor, och för mycket?
Företagsledaren och ekonomichefen är alltid intresserade av företagets inköp. De vill ha kännedom om inkommande fakturor, och vad man betalat för köpta varor eller tjänster. Om systematisk fakturahantering saknas finns det en risk att företaget betalar för något som man vare sig tagit emot eller ens beställt. Digital fakturahantering omöjliggör bokföring av felaktiga fakturor.
Digitala processer för hantering av leverantörsfakturor möjliggör en effektiv kostnadskontroll. I bästa fall går det att följa faktureringsprocessen direkt i redovisningssystemet från inköpsorder till arkivering, som samtidigt säkerställer att fakturorna granskas av den person som vet om fakturan stämmer med beställningen och inköpsvillkoren.
Inte fast vid skrivbordet 
Affärsresor utgör inget hinder för granskning och attestering av fakturor. Det innebär att ansvarig person har kontroll över situationen oavsett tid och plats.
Förenkla arkivering och revision
Arkivering av många pappersfakturor kräver utrymme och tidsödande sökning av nödvändiga uppgifter. Vid digital fakturering sker all arkivering digitalt. Det innebär att sökprocessen av fakturor sker snabbt och tillförlitligt vid behov.
Om en pappersfaktura ska granskas av många personer måste fakturorna ofta skannas och e-postas som bilaga. Granskaren antecknar sina kommentarer i e-postmeddelandet, vilket i sin tur blir omständligt att bifoga för redovisning eller arkivering. Men med en digital hanteringsprocess arkiveras alla fakturaanmärkningar direkt i det gemensamma faktureringssystemet, klara för exempelvis bokslutet.
Undvika otydlig kostnadsrapportering  
När det är lågkonjunktur blir många företag ofta striktare med uppföljningen. Ofta vill företagsledningen ha regelbunden uppföljning av såväl tidigare som kommande kostnader. Syftet är att ha kontroll på både framgångsrika och mindre lyckade aktiviteter i affärsverksamheten, samt att ha ett relevant stöd för beslutsfattandet. Vid större inköpsvolymer vill företagsledaren ofta veta vad man betalat ett eller två år tidigare för samma inköp.
Med pappersfakturor blir det ofta svårt att få fram uppgifter om projekt och kostnadsställen i efterhand. Men vid digital fakturering är det lätt för granskaren och attesteraren att notera kostnadsställen och projekt, vilket ger möjlighet till en noggrann kostnadsrapportering.
Papperslös hantering av leverantörsfakturor kan därför med fördel användas av bolag med ansträngda deadlines för sin månadsrapportering.
Minska misshushållning med naturresurser
Att vara sparsam med naturresurser är en självklarhet för de flesta. Men tillverkning och förbrukning av papper leder till misshushållning av naturresurser. Digital hantering minskar kodioxidbelastningen för fakturor jämfört med pappershantering. I genomsnitt är digital fakturering fyra gånger miljövänligare än pappersfakturering. De största besparingarna sker vid minskade utskifter, porto, papper, kuvert och till slut postutdelning. Utsläppen vid arkivering av digital fakturering är i det närmaste lika med noll.
Förenkling för redovisningsbyrån
Leverantörsfakturorna är en väsentlig del av samarbetet mellan företaget och redovisningsbyrån. Utan digitala faktureringssystem måste pappersfakturorna postas mellan företaget och redovisningsbyrån. Vid digital fakturering kan företaget outsourca hela sin redovisning till byrån. Kundföretaget kan då identifiera berörd faktura i faktureringssystemet samt granska och attestera den på byrån. Ingen pappershantering sker i processen, och digitala leverantörsfakturor belastar ingen av parterna i onödan.
Källa: Finansbranschens Centralförbund (i Finland), Miljövänlig digital fakturering.

Tags:

Affiliatemarknadsföring

Posted by admin on May 18, 2012
Digital marknadsföring / No Comments

De första affiliatenätverken kom igång i slutet av 1990-talet, men begreppet affiliating fanns redan innan. Begreppet affiliatenätverk skapades redan 1989 av William J. Tobin, som grundade företaget PC Flowers & Gifts. Företaget utvecklade en affärsmodell som gick ut på att betala provision till The Prodigy Network, ett företag som marknadsförde deras tjänster. Samarbetet gjorde att PC Flowers & Gifts år 1993 hade en årlig försäljning på 6 miljoner dollar. I januari 1996 fic William J. Tobin patent på affiliatenätverk.

adfair

Affiliatenätverk på Internet kom igång under mitten av 1990-talet, då ‘vuxensidor’ började använda sig av affiliating för att locka fler besökare till sina sidor. Även Amazon.com var tidiga med affiliating, vilket är en av anledningarna till varför de lyckats bli så stora.

Tags:

Sökordsoptimeringens olika steg

Posted by admin on May 02, 2012
Annonsera med... / No Comments

Har man en webbsida så ska man sökmotoroptimera den, så långt begriper nog  de flesta – och de som inte gör det ska icke ha en webbsida!

Vad kan man mer göra då? Än att bara tänka på hur man skriver och sätta klockrena titlar på sina sidor?

 • Sökordsanalys
  En sökordsanalys genomförs för att se hur konkurrensen och sökvolymerna är på era potentiella sökord. Här ser man också hur många sökord som man vill optimera mot och hur svåra orden är och visar på eventuella ord som man har missat.
 • On-page-analys
  Här går man igenom hemsidan för att kunna optimera den så bra som möjligt för de ord vi har valt. Generellt kan man säga att detta även kommer påverka hela hemsidan positivt och ni kommer få många bra tips för era övriga sidor. Många av optimeringarna innefattar naturligt hela er hemsida, något som ni får på köpet.
 • Länkstrategi och Länkarbete
  Här börjar det långsiktiga arbetet. Det är nu vi arbetar med länkar och det som gör att ni kommer hamna högre upp på era sökord. Länkarna placeras utanför er sida och är relaterade till er bransch för att nå bästa möjliga resultat. Vi skapar även egna plattformar för att kunna placera bra länkar där för er om så behövs, något som i vanliga fall även ger er besökare från hemsidor och nyckelord som en bonus.
 • Rapportering och SEO-uppföljning
  Kontinuerligt bör du skapa en rapport för att se vilka placeringar på de nyckelord ni valt har och få indikati0ner var du ska jobba.

Annonsering online

Posted by admin on May 12, 2011
Annonsera med... / No Comments

Det finns en stor mängd företag som sysslar med annonsering på Internet och därmed en mängd olika typer av annonser. Vad som passar just ditt företag är individuellt och du behöver inte använda dig av samma typ av annons alltid. Vissa typer passar bättre för vissa produkter, tjänster och företag än vad andra gör. Det viktigaste är att du har en annons du kan stå för.

Hur annonseringen online går till är något som ständigt förändras. Trots att möjligheten bara funnits i ungefär tjugo år, har online annonseringen förändrats enormt mycket. Idag finns det en mängd olika online annonser och minst lika många sätt att distribuera och utbyta annonser med andra företag.

Oavsett vilken typ av online annonsering du väljer finns det en del saker du bör ha i åtanke när du utformar din annons. Det första är att annonsen bör väcka den framtida kundens uppmärksamhet. När du fått uppmärksamheten gäller det att annonsen gör kunden intresserad.

Annonsen bör gärna se till att kunden får en önskan att ha den produkt eller tjänst du erbjuder. Förhoppningen är att kunden blir så intresserad att annonsen gör att han eller hon beställer din produkt/tjänst. För att kunden ska komma tillbaka kan det vara bra att redan på annonsstadiet tillfredsställa ett behov.

Tags: , ,

Online marknadsföring

Posted by admin on January 27, 2010
Annonsera med... / No Comments

Ett väldigt bra sätt att hålla koll på sin ROI är att lägga marknadsföringskraft på marknadsföring online! Anlitar du ett företag som arbetar med online marknadsföring och gärna sökmotoroptimering också så kan ni enkelt lägga upp en överskådlig marknadsföringsstrategi tillsammans där pengar ut och pengar in blir lätt att se.

Jobbar man med PPC annonsering, till exempel genom google sponsrade länkar, så får man data på exakt vad varje klick är värt för företaget och alltså även vad man har råd att betala per klick.

Tags: , , , , , ,

Öka vinsten!

Posted by admin on November 26, 2009
Annonsera med... / No Comments

Driver man ett företag är pengar som kommer in i verksamheten i förhållande till pengar som försvinner ut en väldigt viktig del. ROI, eller Return On Investment, är en term som används när man talar om pengar som vunnits eller förlorats på en investering, i förhållande till den investerade summan.

På “Increase ROI” kommer vi behandla detta ämne och dela med oss av tips och råd så att DU kan få bättre koll på din ROI!

Tags: , ,